Skip to main content

REALMONITOR KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

AZ INGATLANHIRDETÉS FIGYELŐ 
MOBIL ALKALMAZÁS
FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA
Hatályos: 2024.03.25.
Verzió: 06 

I. BEVEZETÉS: 

A REALMONITOR Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1093 Budapest, Gálya utca 6. fszt. 1., továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja az Ingatlanhirdetés Figyelő mobil alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) felhasználóit (továbbiakban: Felhasználók vagy Érintettek) az Alkalmazás használata közben felmerülő adatkezelésre, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos nemzetközi és hazai jogszabályi előírásoknak, így különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján a személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk: (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az Érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.)

Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata az Alkalmazás bejelentkezési felületén érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsa.

 Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen jelen tájékoztatót, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!

II. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:

Cégnév: REALMONITOR Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1093 Budapest, Gálya utca 6. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-293936
Képviselő neve:  Faragó Péter József ügyvezető
Email cím: [email protected]

III. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Tevékenységünk során szerződés alapján az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatását vesszük igénybe:

 1. Weboldal tárhely és szerver szolgáltató:

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

 1. Levelezési rendszer szolgáltató:

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

 1. Szerver szolgáltató: 

Company name: Elasticsearch B.V. 
Location: Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam, The Netherlands 
E-mail: [email protected]

IV. AZ ADATOK FORRÁSA

Az Alkalmazás használata során a Felhasználónak meg kell adnia kapcsolattartási adatait, így az adatok forrása az Érintett.

V. ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő Alkalmazással összefüggő tevékenysége során az alábbi adatkezeléseket végzi, melyeket az átláthatóság végett külön-külön tüntetünk fel a kezelt adatok típusa, adatkezelés célja, jogalapja, adatok forrása, adatkezelés címzettjei és adattárolás időtartama megjelölésével.

     1. Az Ingatlanhirdetés Figyelő Alkalmazás használatának biztosítása 

Az Ingatlanhirdetés Figyelő egy ingatlan hirdetéseket figyelő és összehasonlító mobil alkalmazás, amely az Apple Store-ból, vagy a Google Play Áruházból tölthető le. Az Alkalmazás letöltése és megnyitása után tud a Felhasználó regisztrálni e-mail címe és egy jelszó megadásával, vagy Google/Icloud fiókján keresztül, amelyek az e-mail cím érvényességének ellenőrzésére szolgálnak. Az Alkalmazásban a Felhasználó meghatározhatja és elmentheti az általa vásárlási vagy bérlési célból keresett ingatlanok keresési feltételeit (pl. ár, elhelyezkedés, nm…). Ezek alapján az Alkalmazásban azonnali értesítéseket kap a Felhasználó, amikor az Alkalmazás talál az ingatlan piacon egy új, a Felhasználó elmentett keresési feltételeinek megfelelő ingatlant.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Az Ingatlanhirdetés figyelő alkalmazásba való regisztráció Regisztráció email címmel: 

E-mail cím

Jelszó (hash-elve)

Regisztráció Google accounttal:

Google account e-mail cím és jelszó (hash-elve)

Regisztráció iCloud accounttal

iCloud account e-mail cím és jelszó (hash-elve)

iCloud továbbítja:

 • e-mail cím

vagy rejtett e-mail cím

Regisztráció dátuma

Az Érintett e-mail cí

mének ellenőrzése és az Alkalmazás használatának biztosítása, felhasználók megkülönböztetése

Szerződés – Szerződés létrehozásához szükséges lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) b) pont) E-mail címmel történő regisztráció esetén az érintett 

Google és iCloud accounttal történő regisztráció esetében az adatokat az adott account szolgáltatója továbbítja az Adatkezelő részére

Fent megjelölt adatfeldolgozók A Szerződés időtartamáig (fiók törléséig)
Profil adatok E-mail cím

Telefonszám (opcionális)

KERESÉSI PROFIL ADATOK

Keresés típusa (vásárlás/bérlet)

Lokáció

min/max ár

min/max nm

Applikáció felhasználási adatai (applikáció belépések száma,  és időpontja (gyakorisága), 

hirdetés megnyitások száma és időpontja – ingatlankártyára történő kattintások)

kedvencnek jelölések száma

kiküldött üzenetekkel kapcsolatos adatok (e-mail megnyitás, e-mailben elhelyezett kattintás ténye, időpontja)

Opcionálisan megadható további adatok (Ingatlan vételi/eladási szándék megléte

Hitel/támogatás/banki/biztosítási szolgáltatások  igénybe vételére vonatkozó szándék, hitelképességre vonatkozó információk) 

Alkalmazás használatának biztosítása Szerződés – (GDPR 6. cikk (1) b) pont) Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók A Szerződés időtartamáig (fiók törléséig)

     2. Asszisztens funkció

A Felhasználónak az alkalmazáson belül az Asszisztens funkcióban nevének és telefonszámának megadásával lehetősége van ingyenesen személyi asszisztens hívását kérni a “Kérek személyi asszisztenst” gomb megnyomásával, aki segítségére lehet a konkrét igényei kezelésében (pl.: kereséséhez hasznos ingyenes eszközök ismertetése, szakember-keresés (ingatlan tanácsadó, felújításhoz szükséges szakember, eladáshoz/vásárláshoz szükséges ügyvéd, hiteltanácsadó) stb.). Ezen funkciót a Felhasználó csak akkor tudja igénybe venni, ha a szükséges személyes adatait, így különösen nevét és telefonszámát megadja, és hozzájárul ezen adatai fentiek szerinti célbóli kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, mely alapjána Felhasználó a visszavonást követően a személyi asszisztenst nem tudja igénybe venni, egyebekben azonban a hozzájárulás visszavonása további következménnyel nem jár. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Asszisztens funkció – Kérek személyi asszisztenst” gombra kattintással Név

Telefonszám

A Felhasználó számára telefonos személyi asszisztens biztosítása Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)), amelyet az adatai megadását követően a “Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez” gombra kattintva ad meg Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók Az [email protected] e-mail címre küldött hozzájárulás visszavonása iránti kérelem után 2 munkanapon belül törlésre kerül

 

     3. Ügyfél elégedettség mérés

Regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Applikáció folyamatos fejlesztése, Felhasználók számára hasznosabbá tétele, ügyfél elégedettség mérése érdekében az Adatkezelő őt e-mailben megkeresheti, illetve telefonon felhívhatja az általa megadott telefonszámon (amennyiben a Felhasználó adott meg telefonszámot a Profiljában). A Felhasználó az e-mail megkeresés alapján, illetve a telefonhívás során természetesen tiltakozhat a további ilyen célú megkeresésekkel szemben, ez esetben nem fogjuk Önt többet ilyen kéréssel zavarni.

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
Ügyfél elégedettség mérés és fejlesztések kapcsán telefonos megkeresés E-mail

telefonszám (ha a Felhasználó megadta) 

Az Érintett e-mail címének ellenőrzése és az Alkalmazás használatának biztosítása, ill. hiba esetén kapcsolatfelvétel lehetősége.  Az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f. pont) – termékfejlesztés, ügyfél elégedettség mérés Érintett Fent megjelölt adatfeldolgozók A szerződés időtartamáig, illetve amennyiben az korábbi, úgy a Felhasználó adatkezelés elleni tiltakozásáig.

     4. K&H Bank részére történő adattovábbítás

Adatkezelés leírása Kezelt adatok köre  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Adatkezelés címzettjei Adattárolás időtartama
K&H Bank részére történő adattovábbítás – kizárólag a Felhasználó ilyen igénye és hozzájárulása alapján Név

E-mail cím

Telefonszám

Applikáció felhasználási adatai (applikáció belépések száma,  és időpontja (gyakorisága), 

hirdetés megnyitások száma és időpontja – ingatlankártyára történő kattintások)

kedvencnek jelölések száma

kiküldött üzenetekkel kapcsolatos adatok (e-mail megnyitás, e-mailben elhelyezett kattintás ténye, időpontja)

Opcionálisan megadható további adatok (Ingatlan vételi/eladási szándék megléte

Hitel/támogatás/banki/biztosítási szolgáltatások  igénybe vételére vonatkozó szándék, hitelképességre vonatkozó információk) 

K&H Bank részére történő adattovábbítás a Felhasználó igénye alapján  Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)), amelyet az adatai megadását követően a megfelelő checkbox kipipálásával ad meg  Érintett K&H Bank, mint önálló adatkezelő Az adattovábbítás napi rendszerességgel történik, mindenkor a Felhasználó aktuális beállításai alapján. Amennyiben a Felhasználó a beállításait megváltoztatja és a hozzájárulás checkbox bepipálását megszünteti, úgy az a hozzájárulás visszavonásának minősül és ezt követően nem kerülnek az adatai továbbításra a K&H Bank részére.

VI. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban a Felhasználót az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát az Érintettnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.
 2. Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén az érintett – a helyes adatok közlésével –  bármikor kérheti az adatai helyesbítését.
 3. Adattörlés iránti jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.
 4. Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de az érintett szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.
 5. Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja. Az érintett a fiókjának törlésével (Profil menüpont) tudja kezdeményezni a szolgáltatás során az érintettről kezelt adatok törlését.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 7. Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Az érintett jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9.)
 8. Bírósági igényérvényesítés: Az érintett jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.
 9. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

VII. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, sem profilalkotást.

VIII. TOVÁBBI ADATKEZELŐK – adattovábbítás a K&H Bank, mint  az Ingatlanfigyelő Pénzügyi Partnere részére

Az applikáció lehetőséget ad személyre szabott pénzügyi tanácsadás igénylésére, ill. marketing célú megkeresés fogadására, melyet az alkalmazás pénzügyi partnere, a K&H Banknak biztosít. Ezen szolgáltatások elérhetősége a Felhasználó explicit hozzájárulását igényli, mely hozzájárulás esetén a Felhasználó Applikációban megadott személyes profil és keresési profil adatai  átadásra kerülnek a Pénzügyi Partner számára, hogy a Pénzügyi Partner a személyre szabott ajánlatát elkészítse. A Pénzügyi Partner a szolgáltatásai nyújtása során önálló adatkezelőként kezeli a Felhasználó személyes adatait. A hozzájárulást jelző checkbox mellett a Felhasználó eléri a Pénzügyi Partner adatkezelési tájékoztatóját, melyből tájékozódhat, hogy a K&H Bank, mint önálló adatkezelő miként kezeli a személyes adatait. Felhasználó a pénzügyi partner számára megadott hozzájárulást a “Profil” menüpontban tudja visszavonni.

IX. Linkek további weboldalakra, szolgáltatókhoz

Az Applikáción belüli Menüben elérhető “Ingatlant vásárolnék”, “Pénzre van szükségem”, “Felújítanék” és “Tudástár” almenükben elérhető funkciókkal további weboldalakra, más szolgáltatók felületeire navigálhat a Felhasználó, saját igénye és döntése szerint. Ezen linkeken elérhető szolgáltatók (K&H Bank, JóSzaki Kft.)  a szolgáltatásaik nyújtása során önálló adatkezelőként kezelik a Felhasználó személyes adatait, erre vonatkozóan saját adatkezelési tájékoztató szerint járnak el.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az [email protected] e-mail elérhetőségünkre!